Açık Evlilik

Açık Evlilik

Açık evlilik terimi,daha çok özel olmayan tek eşli evli ilişkiler için kullanılıyor. Böyle bir evlilikte eşlerin her ikisi birbirlerini sevip büyük saygı
gösterirler ve birlikte yaşamak isterler. Ancak onlar aynı zamanda birbirlerine başka cinsel karşılaşmalar için izin verirler. Gerçi birlikte girdikleri
yatağa arasında üçüncü,hatta dördüncü eş bile kabul edebilirler. Bu uygulama bugün ABD de yaygın bir biçimde “swinging”paylaşma olarak adlandırılır. Böyle
düzenlemelerin yeni bir yanı yoktur gerçekte. Bunlar tarih boyunca birkaç halklar arasında varolmuştur. Örneğin,belli Amerikan yerlileri ve Eskimolar
arasında kocaların,karılarını konuklarına sunması bir gelenektir. Aynı zamanda birkaç Polinezyalı erkek,bu pratiği izledi ve ek olarak bu ayrıcalığı kendi
kardeşlerine de tanıdı. Kendileri de baldızlarıyla,yengeleriyle cinsel ilişki kurdular.(Havai de bu tür bir ilişki punalua olarak bilinir.) Ancak “açık
evliliğin”bu toplumsal bakımdan uygun biçiminin dışında bile,birçok başka toplumlarda,özellikle erkekler için evlilikdışı sekse sessizce göz yumulmuştur.
18. yüzyıl Avrupasında üst -sınıftan kocalar,çoğu kez karılarının”resmi bir aşığı” olmasına izin vermelerine karşın,kadınlar bu alanda genellikle daha
kısıtlıydı. Eski adetlerin şu ya da bu biçimi pekala gelecekte de sürebilir.

Yorum yapın