Cinsellik ve aşk sürekli birbiriyle karıştırılır

Cinsellik ve aşk sürekli birbiriyle karıştırılır

Çok hata bir biçimde , yaşamı manalı kılan diğer şeylerin eksikliğinde , cinsellik ve aşk tüketime karşı kötüye kullanıldığında yalancı bir mutlu olmak
olarak onların yerini doldurma görevini üstlenebilir . Bu vaziyet insanın bireyselliği ön tasarıya emisyon çabalarından biri meydana iştirak eden mahremiyetin hazmedilemeyen
bir yan tesiri olarak değerlendirilebilir . Aşkın , yokluğun , özlemin ve şehvetin bir göstergesi meydana geldiği savını destekleyen Platon , Şölen isimli eserinde , aşkın ,
bölünmüşlük ile varlığımızdaki yalnızlık duygusunu kaldırmaya karşı bir bütünleşme arzusu meydana geldiğini da söyler . Mitolojiye göre; artık bildiğimiz bağlamda
insanın yaratılmadığı dönemde , vatandaşlar önceleri hem bir adam hem bir kadındı ve Hermaphrodites isimiyle anılırlardı . Hermaphrodites bizzat kendine yeten ,
kimseye üstelik Tanrılara dahi gereksinimi olmayan , yarısı bayan yarısı adam , 4 kollu , 4 bacaklı , biri doğuya bakarken ötekisi batıya dönük 2 yüzlü ,
dört gözlü , 4 kulaklı , 2 ağızlı ve 2 çift kanadı meydana iştirak eden koskocaman bir yaratıktı . Tanrılar , Hermaphrodites’in bizzat kendine yetmesini bir çeşitli
içlerine sindirememişler . Ona karşın duydukları sinir günün birinde Hermaphrodites’i birbirini istemeyince 2 parçaya bölmelerine başka bir deyişle ikiye ayırmalarına
yol açmış . Adam ve bayan bu biçimde meydana çıkmış . İşte herkesin bir biçimde yorumda yer aldığı ve ahkam kestiği ?seks? sözcüğü de bu ayırmayı anlatır ve
Latince ?bölme? ve ?ayırma? manasına iştirak eden ?secare? sözcüğünden türer . Ve o zaman bugündür bayan zarar yarısı erkeği , adam zarar yarısı kadını arayıp durur .
O vakitten beri adam ve bayan birleşmeye çalışmaktır . Bu sebeple seks; kendini sevme , kendini keşfetme ve yaşamın hakikat mananını arama yolculuğunun
başlangıç noktasıdır . Bu arayışa başka bir deyişle yine hermafrodit olup bitirme , bütünlenme ve birleşme arzusuna da ?seks? diyoruz .
Türkçe’mizde cinsel ilişki sözcüğünün karşılığı cinselliktir . Cinsellik hakikat mutluluğu arama ve yaşamımızın amacını keşfetme gücüdür .
Cinsel suallerin cevabını bulabilmek , sirnak escort
cinselliğin saklı tarihini anlayabilmek , cinselliğin ilerleme serüvenine ışık tutabilmek ve yaşamda olmanın
keyfini hissedebilmek için; cinselliği yalnızca bilimsel , fiziksel , yaşamsal ve ruhbilimsel bilgilerle değil , benzer
zamanda mitolojik bilgilerle anlaşılmasının doğruluğuna inanmak gerekir . Zira cinsellik insan hayatının natürel ve insaniyet tarihi civarı eskiyen bir parçasıdır .

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir